Khung ảnh dát vàng

TRANH ĐỒNG CHỮ AN, DÁT VÀNG <br> (38cm X 54cm)