Quà tặng doanh nhân

TRANH CHỮ TRI ÂN BẰNG ĐỒNG (24cm x 34cm)
TRANH CHÙA MỘT CỘT BẰNG ĐỒNG  (50 x 70cm)
TRANH CHÙA MỘT CỘT BẰNG ĐỒNG (50 x 70cm)