Quà tặng tri ân

TRANH CHỮ TRI ÂN BẰNG ĐỒNG (24cm x 34cm)