Tranh chữ thư pháp

TRANH ĐỒNG CHỮ AN <br> (38cm X 54cm)