Tranh chữ Phúc

TRANH ĐĨA CHỮ PHÚC MẠ VÀNG 24K (Đk 19cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ PHÚC (Kích thước 38cm x 54cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ PHÚC (Kích thước 48cm x 68cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ PHÚC (Kích thước 69cm x 69cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ PHÚC <br>(Kích thước 68cm x 68cm)