Tranh chữ Phúc Lộc Thọ

TRANH ĐĨA CHỮ PHÚC MẠ VÀNG 24K (Đk 19cm)
TRANH ĐỒNG CHỮ LỘC (Kích thước 48cm x 68cm)