Tranh chữ Cha mẹ

TRANH ĐỒNG CHỮ CHA MẸ (Cao 80cm; ngang 120cm)