Tranh mạ vàng

MÔ HÌNH THUYỀN BUỒM, MẠ VÀNG 24K (Dài 52cm)